The Mind ศูนย์สุขภาพจิต
โทร 088-141-5555
  • th

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
The Mind ศูนย์สุขภาพจิต
ปีที่เข้าร่วม:
10 มิถุนายน 2555
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
The Mind ศูนย์สุขภาพจิต
สถานที่ตั้งบริษัท:
สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 3 เลขที่ 320 พระราม 4 (MRT หัวลำโพง ทางออก 1) แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก 10500
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร