The Mind ศูนย์สุขภาพจิต
โทร 088-141-5555
  • th

การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ


การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ

รายละเอียดบริการ

การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ

 สุขภาพจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ช่วยให้ปรับตัวในชีวิต ให้เป็นประโยชน์ ทั้งการเรียน การทำงาน สังคม ความคิดและอารมณ์เป็นปกติ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช 

คลีนิกจิตแพทย์ บริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

แหล่งผลิต:
ชลบุรี
ปรับปรุงล่าสุด:
05 พฤษภาคม 2015
การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต แนะนำให้คำปรึกษา แนะนำสุขภาพจิต ให้คำปรึษาด้านสุขภาพจิต ความผิดปกติทางเพศ ปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้า คลีนึกจิตแพทย์ The Mind ศูนย์สุขภาพจิต
สอบถาม
บริการที่เกี่ยวข้อง
ปรึกษาจิตแพทย์

ในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากสภาวะสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความเครียด ทำให้การปรึกษาจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติ

สอบถาม
คลินิกบำบัดทางจิตเวช

คลินิกบำบัดทางจิตเวช ตรวจและรักษาโรคทางจิตเวชและระบบประสาท ด้วยยาและจิตบำบัด

สอบถาม
ปัญหาการติดยาเสพติด

ปัญหาการติดยาเสพติดจะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ

สอบถาม
โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น คือ กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก (ก่อนอายุ 7 ขวบ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่นของเด็ก

สอบถาม
ซึมเศร้า

โรคนี้พบได้มาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน ที่ผู้ป่วยมีความรู้มากขึ้น สังเกตุตัวเองได้มากขึ้น และดูแลตัวเอง

สอบถาม
คลินิกบำบัดโรคเครียด

คลินิกบำบัดโรคเครียด รักษาโรคทางจิตเวชและระบบประสาทด้วยยาและจิตบำบัด

สอบถาม
เด็กสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นนี้พบได้บ่อยในทุกประเทศทั่วโลก ในต่างประเทศพบว่าประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของเด็กในวัยเรียน เป็นโรคสมาธิสั้น

สอบถาม
ปรึกษาจิตแพทย์ทางโทรทัศน์

ปัจจุบันนี้วิทยาการก้าวไกล เพียงแค่ท่านมีอินเตอร์เน็ตก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้

สอบถาม